Trang chủ

Giới thiệu

Đào Tạo HLV Gym

Đào Tạo Quản Lý Gym

Đào Tạo HLV

Dịch vụ HLV

Giảng Viên

Tư Vấn

Liên hệ

HLV Nguyễn Tri Phương

0/5 (0 votes)
Danh mục

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 

    Thạc sĩ  : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

    Đang hoàng thành đề án tiến sĩ – Phát triển năng lực Cá Nhân và Doanh Nghiệp

    CÔNG VIỆC ĐANG LÀM:

    CEO – Consulting2you

    CEO – Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trí Khôi

    CEO – BNI Foundation Vietnam

    BDM – Tập Đoàn VN Dà Thành

    Phó Chủ Tich CLB Doanh Nhân Đồng Tháp HCM

    Giám Đốc Cấp Cao cho BNI Việt Nam

    GIám  Đốc Đào Tạo BNI HCM

    COOBNI Việt Nam

    Phát Triển Kỹ Năng Huấn Luyện Dành Cho PT Chuyên Nghiệp Tại BODYFIT COACH

ĐIỂM MẠNH HUẤN LUYỆN

    Đào tạo kỹ năng phát triển cá nhân và Doanh Nghiệp 

    Nhiệt huyết với công việc – Truyền cảm hứng tốt đến người học