Trang chủ

Giới thiệu

Đào Tạo HLV Gym

Đào Tạo HLV Yoga

Đào Tạo HLV

Giảng Viên

Khóa học

Liên hệ

Khóa học PT GYM K62

0/5 (0 votes)
- 14

Khóa đào tạo HLV PT chuyên nghiệp Khoá K62 tại Trung Tâm Đào Tạo Huấn luyện viên chuyên nghiệp  Bodyfit Coach. Mọi thông tin về khóa học vui lòng liên hệ: 0937 87 87 87 hoặc email: daotao@bodyfitcoach.vn


1. Hình ảnh khóa học K62

kỹ năng huấn luyện dành cho PT chuyên nghiệp 

kỹ năng huấn luyện phát triển năng lực cùng với giảng viên tiến sỹ : Nguyễn Tri Phương