Trang chủ

Giới thiệu

Đào Tạo HLV Gym

Đào Tạo Quản Lý Gym

Đào Tạo HLV

Dịch vụ HLV

Giảng Viên

Tư Vấn

Liên hệ

HLV Long Nguyễn

0/5 (0 votes)


CEO -  Tại chuỗi CLB MMA - GYM :  Giảng Viên Tại BODYFIT COACH


1. HLV - Long Nguyễn

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 

  • Chuyên huấn luyện và đào tạo các môn võ:
  • TEAKWONDO - Huấn luyện 4 năm
  • VOVINAM - Huấn luyện 12 năm
  • JUDO - Huấn luyện 1 năm
  • BÌNH ĐỊNH GIA - Huấn luyện 1 năm 
  • VÕ DO THÁI KRAV MANGA - Huấn luyện 3 năm
  • BOXING , KICKBOXING, MUAYTHAI , MMA , TỰ VỆ THOÁT HIỂM - Huấn luyện 13 năm chuyên sâu.

KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH 

  • 13 năm tham gia huấn luyện và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực võ 

ĐIỂM MẠNH HUẤN LUYỆN

  • Luôn đặt chữ Tâm – Tín trong huấn luyện
  • Huấn luyện luôn thân thiện gần gũi nhiệt tình